ZGOK
ZGOK

Zamówienia archiwalne 2017

29.12.2017 – ZGOK/PN/46/2017

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 29.12.2017 r.

IDW

Projekt umowy 

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty dla Części I

Formularz oferty dla Części II

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert – 08.01.2018 r. 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 19.01.2018 r. 

_________________________________________________________________________________________________________

13.12.2017 – ZGOK/PN/44/2017

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm)

Dostawa zrębków drewnianych stanowiących złoże biofiltra ZUOK w Olsztynie 
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 13.12.2017 r.

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedź z dnia 19.12.2017 r. na pytania Wykonawcy z dnia 19.12.2017 r. (Zestaw nr 1)

Informacja z otwarcia ofert – 28.12.2017

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 03.01.2018

Informacja o poprawieniu omyłki pisarskiej w zawiadomieniu o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 3 stycznia 2018 r.

_________________________________________________________________________________________________________

27.10.2017 – ZGOK/PN/40/2017

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 20 01 31* i 20 01 32
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 27.10.2017 r.

IDW

Projekt umowy 

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedź z dnia 02.11.2017 r. na pytania Wykonawcy z dnia 31.10.2017 r. (Zestaw nr 1)

Informacja z otwarcia ofert – 07.11.2017

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 22.11.2017

_________________________________________________________________________________________________________

26.10.2017 – ZGOK/PN/39/2017

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 – odpadowa papa
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 26.10.2017 r.

IDW

Projekt umowy

Projekt umowy uwzględniający zmiany z dnia 02.11.2017 r. 

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedź z dnia 02.11.2017 r. na pytania Wykonawcy z dnia 31.10.2017 r. (Zestaw nr 1)

Odpowiedź z dnia 02.11.2017 r. na pytania Wykonawcy z dnia 02.11.2017 r. (Zestaw nr 2)

Informacja z otwarcia ofert – 06.11.2017 r. 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 22.11.2017

 

 

19.09.2017 – ZGOK/PN/36/2017

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07
 
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej – 19.09.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 22.09.2017 r.

IDW

Projekt umowy

Projekt umowy z uwzględnieniem zmian z dnia 25.10.2017 r. 

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 25.102017 r. 

Zmiana SIWZ z dnia 25.10.2017 r. 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 25.10.2017 opublikowana w DUUE w dniu 26.10.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert – 03.11.2017 r. 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – 16.11.2017 r. 

_________________________________________________________________________________________________________

 

01.09.2017 – ZGOK/PN/33/2017

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Dostawy środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZGOK Sp. z o.o. i artykułów BHP
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 01.09.2017 r.

IDW

OPZ

OPZ uwzględniający zmiany z dnia 06.09.2017 r.

OPZ uwzględniający zmiany z dnia 06.09.2017 r. oraz z dnia 08.09.2017 r.

Projekt umowy 

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Formularz oferty uwzględniający zmiany z dnia 08.09.2017 r.

Formularz cenowy

Formularz cenowy uwzględniający zmiany z dnia 06.09.2017 r.

Formularz cenowy uwzględniający zmiany z dnia 06.09.2017 r. oraz z dnia 08.09.2017 r.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

 

Zmiana SIWZ z dnia 06.09.2017 r. 

Zmiana ogłoszenia opublikowana w BZP w dniu 06.09.2017 r. (zmiana terminu składania ofert)

Odpowiedź z dnia 08.09.2017 r. na wniosek Wykonawcy z dnia 06.09.2017 r. (Zestaw nr 1) oraz zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia opublikowana w BZP w dniu 08.09.2017 r. (zmiana terminu składania ofert)

 

Informacja z otwarcia ofert – 13.09.2017 r. 

Rozstrzygnięcie postępowania – 04.10.2017 r. 

Zawiadomienie o unieważnieniu rozstrzygnięcia postępowania – 09.10.2017 r. 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 26.10.2017 r.

_________________________________________________________________________________________________________

08.09.2017 – ZGOK/PN/34/2017

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez ZGOK Sp. z o.o.
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 08.09.2017 r.

IDW

OPZ

OPZ – wer. uwzględniająca zmiany z dnia 13.09.2017

Projekt umowy

Projekt umowy – wer. uwzględniająca zmiany z dnia 13.09.2017

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Formularz cenowy

Formularz cenowy – wer. uwzględniająca zmiany z dn. 13.09.2017

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Deklaracja warunków ubezpieczenia

Wykaz pojazdów użytkowanych przez ZGOK Sp. z o.o.

Wykaz pojazdów użytkowanych przez ZGOK Sp. z o.o. – wer. uwzględniająca zmiany z dnia 13.09.2017

Zaświadczenie o szkodowości 

 

Odpowiedź z dnia 13.09.2017 r. na pytania Wykonawcy z dnia 11.09.2017 – Zestaw nr 2

Zmiana SIWZ z dnia 13.09.2017

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13.09.2017

Odpowiedź z dnia 14.09.2017 r. na pytania Wykonawcy z dnia 11.09.2017 – Zestaw nr 1

Załączniki do zestawu nr 1 

Informacja z otwarcia ofert – 21.09.2017

Rozstrzygnięcie postępowania – 21.09.2017

_________________________________________________________________________________________________________

04.08.2017 – ZGOK/PN/30/2017

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Ubezpieczenie mienia ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 04.08.2017 r.

IDW

Projekt umowy

OPZ

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Deklaracja warunków ubezpieczenia

Formularz cenowy

 

Zmiana SIWZ z dnia 18.08.2017 r.

Zmiana ogłoszenia opublikowana w BZP w dniu 18.08.2017 r. 

Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 21 sierpnia 2017 r. na pytania Wykonawcy z dnia 14 sierpnia 2017 roku oraz zmiana SIWZ – Zestaw nr 1

ZAŁĄCZNIKI DO ZESTAWU NR 1

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Zasady współpracy i koordynacji w zakresie bhp prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych w ZGOK Sp. z o.o. przez firmy obce bez wstrzymywania ruchu Zakładu

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5_109_2017

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 5_109_2017

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 5_109_2017

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 5_109_2017

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 5_109_2017

Zarządzenie nr 5_109_2017 wyznaczenie koordynatorów sprawujących nadzór na bhp (…)

Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 21 sierpnia 2017 r. na pytania Wykonawcy z dnia 14 sierpnia 2017 roku – Zestaw nr 2

 

Zmiana SIWZ z dnia 25.08.2017

Zmiana SIWZ z dnia 28.08.2017 – termin

Zmiana ogł0szenia o zamówieniu z dnia 28.08.2017 – termin

 

Informacja z otwarcia ofert – 31.08.2017 r. 

Rozstrzygnięcie postępowania -11.09.2017

_________________________________________________________________________________________________________

11.08.2017 – ZGOK/PN/31/2017

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 11.08.2017 r.

IDW

Projekt umowy dla Części I-III

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty dla Części I

Formularz oferty dla Części II

Formularz oferty dla Części III

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja dot. braku ofert- 21.08.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-24.08.2017

_________________________________________________________________________________________________________

11.07.2017 – ZGOK/PN/28/2017

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 11.07.2017 r.

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert – 19.07.2017 r. 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 01.08.2017

_______________________________________________________________________________________________________

09.06.2017 – ZGOK/ZO/24/2017

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym – Zaproszenie do składania ofert

Przegląd rekompensaty całkowitej otrzymanej w latach 2009-2016 w związku ze świadczeniem usług w ogólnym interesie gospodarczym
IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Wykaz osób 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 13.06.2017 na pytanie Wykonawcy z dnia 13.06.2017 – Zestaw nr 1

_________________________________________________________________________________________________________

09.06.2017 – ZGOK/PN/27/2017

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Przeglądy okresowe ładowarek wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych oraz wykonywaniem napraw bieżących i utrzymaniem gwarancji (Stacje Przeładunkowe)
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 09.06.2017 r.

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Formularz cenowy

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert – 20.06.2017 r. 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – 04.07.2017 r. 

_________________________________________________________________________________________________________

31.05.2017 – ZGOK/PN/26/2017

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie
 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu  Publikacji Unii Europejskiej – 31.05.2017

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 02.06.2017

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Broszura informacyjna dot. ESPD

JEDZ – instrukcja

Informacja z otwarcia ofert – 16.06.2017

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 26.06.2017 

_________________________________________________________________________________________________________

24.05.2017 – ZGOK/PN/25/2017

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu  Publikacji Unii Europejskiej – 24.05.2017

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 27.05.2017

IDW

Projekt umowy dla części I-IV

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty dla części I

Formularz oferty dla części II-IV

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Broszura informacyjna dot. ESPD

JEDZ – instrukcja

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Odpowiedź z dn. 02.06 2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 01.06.2017 – zestaw nr 1 

Informacja z otwarcia ofert – 09.06.2017 r. 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – 19.07.2017 r. 

_________________________________________________________________________________________________________

15.05.2017 – ZGOK/PN/23/2017

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Dostawy środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZGOK Sp. z o.o. i artykułów BHP
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 15.05.2017 r.

IDW

Projekt umowy

OPZ

OPZ z uwzględnieniem zmian z dnia 18.05.2017 r.

OPZ z uwzględnieniem zmian z dnia 24.05.2017 r. 

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Formularz cenowy

Formularz cenowy z uwzględnieniem zmian z dnia 18.05.2017 r.

Formularz cenowy z uwzględnieniem zmian z dnia 24.05.2017 r.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Odpowiedź z dn. 18.05 2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 17.05.2017 – zestaw nr 1 + zmiana SIWZ 

Zmiana ogłoszenia opublikowana w BZP w dniu 18.05.2017 r.  (zmiana termin składania ofert)

Zmiana SIWZ i informacja o poprawieniu omyłki pisarskiej w Formularzu cenowym z dnia 24.05.2017 r. 

Zmiana ogłoszenia opublikowana w BZP w dniu 24.05.2017 r.  (zmiana termin składania ofert)

Informacja z otwarcia ofert – 29.05.2017 r. 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 02.06.2017 r. 

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty – 06.06.2017

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie czynności powtórzonych – 30.06.2017 r. 

________________________________________________________________________________________

04.05.2017 – ZGOK/PN/22/2017

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie
(z podziałem na 2 części)
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu  Publikacji Unii Europejskiej – 04.05.2017

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 06.05.2017

IDW

Projekt umowy dla części I i II

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty dla części I

Formularz oferty dla części II

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Broszura informacyjna dot. ESPD

JEDZ – instrukcja

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE 10.05.2017

Zmiana SIWZ z dnia 10.05.2017

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 10.05.2017 opublikowana w DUUE w dniu 12.05.2017

Zmiana SIWZ z dnia 29.05.2017

IDW uwzględniające zmiany z dnia 10.05.2017 i 29.05.2017 – tekst ujednolicony

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do publikacji do UPUE w dniu 29.05.2017

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29.05.2017 opublikowana w DUUE w dniu 01.06.2017

Informacja z otwarcia ofert – 14.06.2017 r. 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 26.06.2017 

________________________________________________________________________________________________________

31.03.2017 – ZGOK/PN/18/2017

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 – odpady zielone
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu  Publikacji Unii Europejskiej – 31.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 04.04.2017

IDW

Projekt umowy dla Części I-IV

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty dla Części I

Formularz oferty dla Części II-IV

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Broszura informacyjna dot. ESPD

JEDZ – instrukcja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do UPUE w dniu 10.04.2017

Zmiana SIWZ z dn. 11.04.2017 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 12.04.2017 wysłane do UPUE w dniu 10.04.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do UPUE w dniu 21.04.2017

Zmiana SIWZ z dnia 21.04.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 25.04.2017 wysłane do UPUE w dniu 21.04.2017

Informacja o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści SIWZ – 25.04.2017 r. 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Odpowiedź z dn. 26.04.2017 r. na pyt. Wykonawcy z dn. 19.04.2017 r. – zestaw nr 1 

Odpowiedź z dn. 05.05.2017 r. na pyt. Wykonawcy z dn. 28.04.2017 r. – zestaw nr 2

Informacja z otwarcia ofert – 08.05.2017 r. 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 25.05.2017 r.

________________________________________________________________________________________

31.03.2017 – ZGOK/PN/7/2017

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu  Publikacji Unii Europejskiej – 31.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 05.04.2017

IDW

Projekt umowy dla Części I

Projekt umowy dla Części II

Projekt umowy dla Części III

Projekt umowy dla Części IV

Projekt umowy dla Części V

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty dla Części I

Formularz oferty dla Części II

Formularz oferty dla Części III

Formularz oferty dla Części IV

Formularz oferty dla Części V

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Broszura informacyjna dot. ESPD

JEDZ – instrukcja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do UPUE w dniu 10.04.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 10.04.2017 wysłane do UPUE w dniu 10.04.2017

Informacja o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści SIWZ – 25.04.2017 r. 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Odpowiedź z dn. 20.04 2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 18.04.2017 – zestaw nr 1

Odpowiedź z dn. 21.04 2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 20.04.2017 – zestaw nr 3

Załączniki do zestawu nr 3 

Zmiana SIWZ z dnia 21.04.2017

Odpowiedź z dn. 26.04.2017 r. na pyt. Wykonawcy z dn. 19.04.2017 r. – zestaw nr 2 

Informacja z otwarcia ofert – 08.05.2017 r.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 25.05.2017 r.

 

 

21.04.2017 – ZGOK/PN/21/2017

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu  Publikacji Unii Europejskiej – 21.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 25.04.2017

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Broszura informacyjna dot. ESPD

JEDZ – instrukcja

Informacja o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści SIWZ – 25.04.2017 r.

Zmiana SIWZ z dnia 19.05.2017

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 19.05.2017

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19.05.2017 opublikowana w DUUE w dniu 23.05.2017

Informacja z otwarcia ofert – 05.06.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – 07.06.2017

_________________________________________________________________________________________________________

31.03.2017 – ZGOK/PN/12/2017

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów tekstylnych
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu  Publikacji Unii Europejskiej – 31.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 05.04.2017

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Broszura informacyjna dot. ESPD

JEDZ – instrukcja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do UPUE w dniu 10.04.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 10.04.2017 wysłane do UPUE w dniu 10.04.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do UPUE w dniu 21.04.2017

Zmiana SIWZ z dnia 21.04.2017

Informacja o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści SIWZ – 25.04.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert – 08.05.2017 r.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 19.05.2017 r. 

________________________________________________________________________________________

31.03.2017 – ZGOK/PN/11/2017

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu  Publikacji Unii Europejskiej – 31.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 05.04.2017

IDW

Projekt umowy dla Części I

Projekt umowy dla Części II

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty dla Części I

Formularz oferty dla Części II

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Broszura informacyjna dot. ESPD

JEDZ – instrukcja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do UPUE w dniu 10.04.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 10.04.2017 wysłane do UPUE w dniu 10.04.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do UPUE w dniu 21.04.2017

Zmiana SIWZ z dnia 21.04.2017

 

Informacja z otwarcia ofert – 08.05.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – 06.06.2017 r.

________________________________________________________________________________________

23.03.2017 – ZGOK/PN/9/2017

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu  Publikacji Unii Europejskiej – 23.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 25.03.2017

IDW

Projekt umowy dla Części I

Projekt umowy dla Części II

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty dla Części I

Formularz oferty dla Części II

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Broszura informacyjna dot. ESPD

JEDZ – instrukcja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do UPUE w dniu 24/28.03.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 24/28.03.2017 opublikowane w DUUE w dniu 30.03.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do UPUE w dniu 10.04.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 10.04.2017 wysłane do UPUE w dniu 10.04.2017

Informacja o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści SIWZ – 25.04.2017 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Odpowiedź z dn. 24.04 2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 21.04.2017 – zestaw nr 1

Załączniki do zestawu nr 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – 28.04.2017 r. 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – 07.06.2017

_______________________________________________________________________________________

11.04.2017 – ZGOK/PN/19/2017

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu  Publikacji Unii Europejskiej – 11.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 15.04.2017

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty dla Części I

Formularz oferty dla Części II-IV

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Broszura informacyjna dot. ESPD

JEDZ – instrukcja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do UPUE w dniu 21.04.2017

Zmiana SIWZ z dnia 21.04.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 25.04.2017 wysłane do UPUE w dniu 21.04.2017

Informacja o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści SIWZ – 25.04.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert – 17.05.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – 24.05.2017

________________________________________________________________________________________

05.04.2017 – ZGOK/PN/20/2017

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekszatałcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu  Publikacji Unii Europejskiej – 05.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 08.04.2017

IDW

IDW uwzględniająca zmiany SIWZ z dnia 27.04.2017 r.

IDW uwzględniająca zmiany z dnia 29.04.2017

Projekt umowy

Projekt umowy uwzględniający zmiany SIWZ z dnia 27.04.2017 r.

Projekt umowy uwzględniający zmiany SIWZ z dnia 29.04.2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Formularz oferty dla Części I

Formularz oferty dla Części II

Formularz oferty dla Części III

Formularz oferty – uwzględniający zmiany z dnia 29.04.2017

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Broszura informacyjna dot. ESPD

JEDZ – instrukcja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do UPUE w dniu 10.04.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 12.04.2017 wysłane do UPUE w dniu 10.04.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do UPUE w dniu 21.04.2017

Zmiana SIWZ z dnia 21.04.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 25.04.2017 wysłane do UPUE w dniu 21.04.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do UPUE w dniu 27.04.2017 r.

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2017 r.

Zmiana SIWZ – informacja z dnia 29.04.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do UPUE w dniu 29.04.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29.04.2017 r. opublikowane w DUUE w dniu 3.05.2017 r.

Informacja o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w IDW – 04.05.2017

 

Informacja z otwarcia ofert – 17.05.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – 30.05.2017

________________________________________________________________________________________

10.04.2017 – ZGOK/PN/14/2017

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Przeglądy okresowe ładowarek wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych
oraz wykonywanie napraw bieżących (Stacje Przeładunkowe)
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 10.04.2017 r.

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Formularz cenowy

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Odpowiedź z dn. 14.04 2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 13.04.2017 – zestaw nr 1 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia  o zamówieniu z dn. 14.04.2017 r.

Zmiana siwz z dnia 18.04.2017 (dot. projektu umowy)

Projekt umowy uwzględniający zmiany z dnia 18.04.2017

Informacja o poprawieniu omyłki pisarskiej w Projekcie umowy – 18.04.2017

Odpowiedź z dn. 21.04 2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 19.04.2017 – zestaw nr 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 25.04.2017 r. 

Zawiadomienie  o rozstrzygnięciu postępowania – 15.05.2017 r. 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – 16.05.2017

________________________________________________________________________________________

05.04.2017 – ZGOK/PN/15/2017

Przetarg nieograniczony o wartości poniżejj kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Usługi sprzątania w pomieszczeniach biurowych i zapleczu socjalnym ZUOK w Olsztynie oraz mycia i dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach produkcyjnych Zamawiającego
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dn. 05.04.2017

IDW

OPZ dla Części I

Załączniki do OPZ – Dokumentacja rysunkowa budynku nr 3 i  Dokumentacja rysunkowa budynku nr 1a

OPZ dla Części II

Projekt Umowy dla Części I

Projekt Umowy dla Części II

ZAŁĄCZNIKI 

Formularz oferty dla Części I

Formularz oferty dla Części II

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Odpowiedź z dn. 13.04 2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 11.04.2017 – zestaw nr 1

Odpowiedź z dn. 13.04 2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 11.04.2017 – zestaw nr 2

Zmiana SIWZ z dn. 14.04.2017 r. (termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 14.04.2017 r.

Odpowiedzi z dn. 18.04.2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 13.04.2017 – zestaw nr 3

Odpowiedzi z dn. 18.04.2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 13.04.2017 – zestaw nr 4 + zmiana siwz (dot. projektu umowy)

Projekt umowy dla Części I uwzględniający zmiany z dn. 18.04.2017

Projekt umowy dla Części II uwzględniający zmiany z dn. 18.04.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – 21.04.2017 r. 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 08.05.2017 r.

________________________________________________________________________________________

31.03.2017 – ZGOK/ZO/10/2017

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym – Zaproszenie do składania ofert

Ochrona mienia na terenie Stacji Przeładunkowych w trzech odrębnych lokalizacjach
IDW

Projekt Umowy

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz Oferty

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wykaz usług

Instrukcja Eksploatacji Stacja Przeładunkowa Medyny

Instrukcja Eksploatacji Stacja Przeładunkowa Polska Wieś

Instrukcja Eksploatacji Stacja Przeładunkowa Trelkowo

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

________________________________________________________________________________

22.03.2017 – ZGOK/PN/13/2017

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Dostawy oleju napędowego oraz roztworu mocznika w wodzie zdemineralizowanej (32,5%)
dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu  Publikacji Unii Europejskiej – 22.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 25.03.2017

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Oświadczenie ESPD (JEDZ)     – spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod adresem:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Broszura informacyjna dot. ESPD

JEDZ – instrukcja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do publikacji do UPUE w dniu 28.03.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 28.03.2017 opublikowane w DUUE w dniu 30.03.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do UPUE w dniu 10.04.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 10.04.2017 wysłane do UPUE w dniu 10.04.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – 27.04.2017 r. 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 10.05.2017 r. 

________________________________________________________________________________________

10.03.2017 – ZGOK/PN/8/2017

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Dostawy środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZGOK Sp. z o.o. i artykułów BHP
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 10.03.2017 r.

IDW

Projekt umowy

OPZ

OPZ uwzględniający zmiany SIWZ  z dn. 17.03.2017 r. 

OPZ uwzględniający zmiany SIWZ  z dn. 17.03.2017 r. i 21.03.2017

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Formularz oferty uwzględniający zmiany SIWZ z dn. 17.03.2017

Formularz cenowy

Formularz cenowy uwzględniający zmiany SIWZ z dn. 17.03.2017

Formularz cenowy uwzględniający zmiany SIWZ z dn. 17.03.2017 i 21.03.2017 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Odpowiedź z dn. 16.03 2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 15.03.2017 – zestaw nr 1

Odpowiedź z dn. 16.03 2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 16.03.2017 – zestaw nr 2 + zmiana SIWZ

Odpowiedź z dn. 17.03 2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 16.03.2017 – zestaw nr 3 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17.03.2017 r.

Odpowiedź z dn. 21.03 2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 17.03.2017 – zestaw nr 4 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 21.03.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert – 27.03.2017 r. 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 28.04.2017 r.

________________________________________________________________________________________

07.03.2017 – ZGOK/PN/6/2017

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Przeglądy okresowe ładowarek wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych
oraz wykonywanie napraw bieżących
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 07.03.2017 r.

IDW

Projekt umowy

Projekt umowy uwzględniający zmiany z dnia 27.03.2017

Projekt umowy uwzględniający zmiany z dnia 31.03.2017

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Formularz cenowy

Formularz cenowy uwzględniający zmiany z dnia 27.03.2017

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Odpowiedź z dn. 16.03 2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 15.03.2017 – zestaw nr 1 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 16.03.2017 r.

Zmiana SIWZ z dnia. 23.03.2017 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23.03.2017 r.

Zestaw nr 2 +zmiana siwz z dnia 27.03.2017

zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 27.03.2017

Zmiana SIWZ z dnia 30.03.2017 r. (termin składania ofert)

zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 30.03.2017 (termin składania ofert)

Zestaw nr 3 +zmiana siwz z dnia 31.03.2017

Informacja z otwarcia ofert – 4 kwietnia 2017

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 5 kwietnia 2017 

________________________________________________________________________________________

02.03.2017 – ZGOK/PN/5/2017

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Dostawy części zamiennych do urządzeń firmy Komptech
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 02.03.2017 r.

IDW

Projekt umowy

OPZ

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Formularz cenowy

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Wykaz zamówień

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Odpowiedź z dn. 09.03 2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 08.03.2017 – zestaw nr 1

Informacja o braku ofert – 16.03.2017 r. 

Unieważnienie postępowania – 20.03.2017 r.

___________________________________________________________________________________

20.02.2017 – ZGOK/PN/3/2017

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Dostawa opon i felg do ładowarek dla ZGOK Sp. z o.o.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 20 lutego 2017 roku

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Odpowiedź z dn. 22.02 2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 20.02.2017 – zestaw nr 1

Odpowiedź z dn. 24.02 2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 24.02.2017 – zestaw nr 2 + zmiana SIWZ (termin składania ofert)

 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu – 24.02.2017

Informacja z otwarcia ofert – 03.03.2017 r. 

Rozstrzygnięcie postępowania – inf. z dnia 07.03.2017

________________________________________________________________________________________

 

30.12.2016 – ZGOK/PN/60/2016

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Rozbudowa i budowa drogi gminnej nr 211021N na odc. od skrzyżowania
z obwodnicą miasta Mrągowo, w ciągu drogi krajowej nr 59,
do Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi – ETAP I: odcinek od ok. 1+072,32 km do ok. 1+507,89 km
wraz z odcinkami tymczasowymi

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 30 grudnia 2016

IDW

Projekt umowy

OPZ

Dokumentacja projektowa

Przedmiary

Decyzja ZRID

Informacja dodatkowa 

Dokumentacja projektowa – odcinki przejściowe

Przedmiary – odcinki przejściowe

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Wykaz robót

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Odpowiedź z dn. 17.01.2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 04.01.2017 – zestaw nr 1

Załącznik do zestawu nr 1

Odpowiedź z dn. 17.01.2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 12.01.2017 – zestaw nr 2

Załącznik do zestawu nr 2

Odpowiedź z dn. 19.01.2017 na pyt. Wykonawcy z dn. 18.01.2017 – zestaw nr 3

Informacja z otwarcia ofert – 31.01.2017 r. 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – 09.02.2017 r. 

________________________________________________________________________________________

16.02.2017 – ZGOK/PN/2/2017

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)

Dostawa opon i felg do ładowarek dla ZGOK Sp. z o.o.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 16 lutego 2017 roku

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Unieważnienie postępowania – 20.02.2017

________________________________________________________________________________________