ZGOK
ZGOK

Zamówienia archiwalne 2014

27.10.2014 – ZGOK JRP/09/21/2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 109 z pózn. zm.)
Na opracowanie koncepcji i projektu budowlanego placu magazynowego na paliwo zastępcze z odpadów
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.10.2014 r.
IDW
projekt umowy
OPZ
załączniki do IDW
załączniki do IDW – wersja edytowalna
informacja z otwarcia ofert 04.11.2014 r.
rozstrzygnięcie postępowania 07.11.2014 r.

 

10.10.2014 – ZGOK JRP/08/20/2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 109 z pózn. zm.)
Na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę kalendarzy na 2015 r.
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.10.2014 r.
IDW
projekt umowy dla części I – kalendarze książkowe
projekt umowy dla części II – kalendarze ścienne
załączniki dla części I – kalendarze książkowe
załączniki dla części I – kalendarze książkowe – wersja edytowalna
załączniki dla części II – kalendarze ścienne
załączniki dla części II – kalendarze książkowe – wersja edytowalna
informacja z otwarcia ofert w dniu 20.10.2014 r.
rozstrzygnięcie postępowania 05.11.2014 r.

 

28.08.2014 – ZGOK/JRP/06/18/2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 109 z pózn. zm.)
Pełnienie funkcji Konsultanta Zamawiającego dla zadania polegającego na dostawie wraz z montażem urządzeń do ZUOK w Olsztynie.
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.08.2014 r.
IDW opublikowane 28.08.2014 r.
projekt umowy opublikowany 28.08.2014 r.
OPZ opublikowany 28.08.2014 r.
załączniki do IDW opublikowane 28.08.2014 r.
załączniki do IDW opublikowane 28.08.2014 r. (wersja edytowalna)
informacja z otwarcia ofert z dnia 05.09.2014 r.
rozstrzygnięcie postępowania z dnia 02.10.2014 r.

 

02.10.2014 – ZGOK JRP/07/19/2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 109 z pózn. zm.)
Na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę kalendarzy na 2015 r.
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.10.2014 r.
IDW
projekt umowy dla części I – kalendarze książkowe
projekt umowy dla części II – kalendarze ścienne
załączniki dla części I – kalendarze książkowe
załączniki dla części I – kalendarze książkowe – wersja edytowalna
załączniki dla części II – kalendarze ścienne
załączniki dla części II – kalendarze książkowe – wersja edytowalna
informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 10.10.2014 r.

 

23.09.2014 – ZGOK 8/ZO/2014-JRP
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie ofertowym
Produkcja i emisja audycji i spotów radiowych oraz audycji telewizyjnych wraz z zakupem czasu antenowego niezbędnego do ich emisji w ramach kampanii promocyjnej i edukacyjnej dla Projektu pn. „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”.
ogłoszenie o zamówieniu – zaproszenie do złożenia oferty
opis przedmiotu zamówienia dla części I
opis przedmiotu zamówienia dla części II
projekt umowy dla części I
projekt umowy dla części II
załącznik nr 1 i 2 dla części I
załącznik nr 1 i 2 dla części I – wersja edytowalna
załącznik nr 1 i 2 dla części II
załącznik nr 1 i 2 dla części II – wersja edytowalna
załącznik nr 5 – informacje o projekcie
odpowiedź Zamawiającego z dnia 30.09.2014 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 29.09.2014 r.
projekt umowy – cz. I radio – wersja uwzględniająca zmiany z dnia 30.09.2014 r.
projekt umowy – cz. II TV – wersja uwzględniająca zmiany z dnia 30.09.2014 r.
informacja o złożonych ofertach – 03.10.2014 r.
rozstrzygnięcie postępowania – 10.10.2014 r.

 

18.08.2014 – ZGOK/JRP/05/17/2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 109 z pózn. zm.)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej Nr 211021N na odcinku od skrzyżowania z obwodnicą miasta Mrągowo w ciągu drogi krajowej Nr 59 do Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi.
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.08.2014 r.
instrukcja dla Wykonawców (IDW)
załączniki do IDW
załączniki do IDW – wersja edytowalna
projekt umowy
opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
mapa dojazdu do SP Polska Wieś
informacja z otwarcia ofert z dnia 29.08.2014 r.
rozstrzygnięcie postępowania z dnia 09.09.2014 r.

 

18.07.2014 – ZGOK/JRP/04/16/2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 109 z pózn. zm.)
Badanie składu morfologicznego odpadów komunalnych pochodzących z wybranych gmin Regionu Centralnego województwa warmińsko-mazurskiego.
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.07.2014 r.
IDW opublikowane 18.07.2014 r.
załączniki do IDW opublikowane 18.07.2014 r.
załączniki do IDW opublikowane 18.07.2014 r. (wersja edytowalna)
projekt umowy opublikowany 18.07.2014 r.
informacja z otwarcia ofert w dniu 04.08.2014 r.
zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 06.08.2014 r.

 

18.07.2014 – ZGOK/JRP/03/15/2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 109 z pózn. zm.)
Pełnienie funkcji Konsultanta Zamawiającego dla zadania polegającego na dostawie wraz z montażem urządzeń do ZUOK w Olsztynie.
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.07.2014 r.
IDW opublikowane 18.07.2014 r.
załączniki do IDW opublikowane 18.07.2014 r.
załączniki do IDW opublikowane 18.07.2014 r. (wersja edytowalna)
projekt umowy opublikowany 18.07.2014 r.
OPZ opublikowany 18.07.2014 r.
informacja z otwarcia ofert z dnia 04.08.2014 r.
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z 18.08.2014 r.

 

24.03.2014 – ZGOK/JRP/02/14/2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 109 z pózn. zm.)
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby budowy drogi dojazdowej do Stacji Przeładunkowej w miejscowości Polska Wieś Gmina Mrągowo.
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.03.2014 r.
IDW
załączniki do IDW
załączniki do IDW w wersji edytowalnej
projekt umowy
pytanie Wykonawcy z dnia 27.03.2013 r. i odpowiedź Zamawiającego – zmiana SIWZ z dnia 28.03.2014 r. (Uwaga! – zmiana terminu składania ofert)
zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 28.03.2014 r.
załącznik nr 1 do IDW wersja z dnia 28.03.2014 r. – Prawo Opcji
odpowiedź Zamawiającego z dnia 31.03.2014 r. na prośbę Wykonawcy z dnia 31.03.2014 r.
Polska Wieś – Gmina Mrągowo
droga do Polskiej Wsi – Miasto Mrągowo
informacja z dnia 31.03.2014 r. o poprawieniu oczywistej omyłki w SIWZ
załącznik nr 1 do IDW wersja z dnia 31.03.2014 r. – poprawiona omyłka
odpowiedź Zamawiającego z dnia 01.04.2014 r. na prośbę Wykonawcy z dnia 31.03.2014 r.
Polska Wieś – Gmina Mrągowo – kolor
droga do Polskiej Wsi – Miasto Mrągowo – kolor
informacja z otwarcia ofert z dnia 07.04.2014 r.
rozstrzygnięcie postępowania z dnia 14.04.2014 r.

 

14.01.2014 – ZGOK/JRP/01/13/2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 109 z pózn. zm.)
Rewizja Kosztów Projektu Pn. „System Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 14.01.2014 r.
IDW
część III SIWZ opis projektu
projekt umowy
załączniki do IDW (1-5)
załączniki do IDW (1-5) wersje edytowalne
załącznik nr 6 – metodyka rekalkulacji luki
załącznik nr 7 – studium wykonalności projektu
załącznik nr 8 – model finansowy projektu
załącznik nr 9 – harmonogram reallizacji projektu z 27.04.2011 r.
załącznik nr 10 – harmonogram realizacji projektu z 30.12.2013 r.
odpowiedź Zamawiającego z dnia 20.01.2014 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 17.01.2014 r. (zestaw nr 1)
zmiana ogłoszenia z dnia 21.01.2014 r.
zmiana SIWZ z dnia 21.01.2014 r. (termin składania ofert i termin wykonania)
informacja z otwarcia ofert z dnia 29.01.2014 r.
informacja z dnia 07.02.2014 r. o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej