ZGOK
ZGOK

Zamówienia archiwalne 2013

14.08.2013 – ZGOK/JRP/04/12/2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póz. zm.)
Kontrakt nr 3: Projektowanie i budowa trzech stacji przeładunkowych wraz z PDGO.
ogłoszenie o zamówieniu przekazane do UPUE w dniu 14.08.2013 r.
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 17.08.2013 r.
IDW
załączniki do IDW (1-8)
załączniki do IDW (1-8) w wersji edytowalnej
załącznik do IDW (9) – Harmonogram rzeczowo-finansowy w wersji edytowalnej
SWK FIDIC
PFU

Zał. 1 do PFU – Decyzja środowiskowa Medyny
Zał. 2 do PFU – Decyzja lokalizacyjna Medyny
Zał. 3 do PFU – Raport środowiskowy Medyny
Zał. 4 do PFU – Wypis z ewidencji gruntów Medyny
Zał. 5 do PFU – Mapa sytuacyjna Medyny
Zał. 5a do PFU – Zasięg kwatery składowiska
Zał. 6 do PFU – Decyzja środowiskowa Polska Wieś
Zał. 7 do PFU – Decyzja lokalizacyjna Polska Wieś
Zał. 8 do PFU – Wypis z ewidencji gruntów Polska Wieś
Zał. 9 do PFU – Mapa sytuacyjna Polska Wieś
Zał. 10 do PFU – Decyzja środowiskowa Trelkowo
Zał. 11 do PFU – Decyzja lokalizacyjna Trelkowo
Zał. 12 do PFU – Raport środowiskowy Trelkowo
Zał. 13 do PFU – Wypis z ewidencji gruntów Trelkowo
Zał. 14 do PFU – Mapa sytuacyjna Trelkowo
Zał. 15 do PFU – Mapa ewidencyjna Trelkowo
Zał. 16 do PFU – Oświadczenie o dysponowaniu gruntem Medyny
Zał. 17 do PFU – Oświadczenie o dysponowaniu gruntem Polska Wieś
Zał. 18 do PFU – Oświadczenie o dysponowaniu gruntem Trelkowo
Zał. 19 do PFU – Warunki techniczne Ekowod Medyny
Zał. 20 do PFU – Warunki techniczne Energa Medyny
Zał. 21 do PFU – Dalkia uzgodnienia Medyny
Zał. 22 do PFU – PSG uzgodnienia Medyny
Zał. 23 do PFU – Opinia geotechniczna Medyny
Zał. 23a do PFU – Opinia geotechniczna Medyny
Zał. 24 do PFU – Warunki techniczne ZWiK Polska Wieś
Zał. 25 do PFU – Warunki techniczne Energa Polska Wieś
Zał. 26 do PFU – MEC uzgodnienia Polska Wieś
Zał. 27 do PFU – Opinia geotechniczna Polska Wieś
Zał. 28 do PFU – Warunki techniczne ZKiEWW Trelkowo
Zał. 29 do PFU – Warunki techniczne Energa Trelkowo

zmiana ogłoszenia i SIWZ z dnia 20.08.2013 r.
załączniki do IDW (1-8) w wersji edytowalnej – po uwzględnieniu sprostowania z dnia 20.08.2013 r.
zmiana ogłoszenia przekazana do UPUE 20.08.2013 r.
zmiana ogłoszenia z dnia 20.08.2013 r. opublikowana w DUUE w dniu 22.08.2013 r.
informacja z zebrania z Wykonawcami i wizji lokalnej z dnia 26.08.2013 r.
odpowiedź Zamawiającego z dnia 05.09.2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 04.09.2013 r. (zestaw nr 1)
odpowiedź Zamawiającego z dnia 10.09.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 04.09.2013 r. (zestaw nr 3)
odpowiedź Zamawiającego z dnia 10.09.2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 05.09.2013 r. (zestaw nr 4)
odpowiedź Zamawiającego z dnia 11.09.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 04.09.2013 r. (zestaw nr 2) oraz zmiana SIWZ z dnia 11.09.2013 r.
odpowiedź Zamawiającego z dnia 12.09.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 11.09.2013 r. (zestaw nr 5)
załącznik nr 1 do zestawu nr 5
załącznik nr 2 do zestawu nr 5
odpowiedź Zamawiającego z dnia 13.09.2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 12.09.2013 r. (zestaw nr 7)
odpowiedź Zamawiającego z dnia 16.09.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 12.09.2013 r. (zestaw nr 6)
odpowiedź Zamawiającego z dnia 17.09.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 16.09.2013 r. (zestaw nr 8)
odpowiedź Zamawiającego z dnia 20.09.2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 18.09.2013 r. (zestaw nr 9)
odpowiedź Zamawiającego z dnia 20.09.2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 19.09.2013 r. (zestaw nr 10)
informacja z otwarcia ofert w dniu 24.09.2013 r.
rozstrzygnięcie postępowania i wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 17.10.2013 r.

 

15.04.2013 – ZGOK/JRP/02/10/2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póz. zm.)
Kontrakt nr 3: Projektowanie i budowa trzech stacji przeładunkowych wraz z PDGO.
ogłoszenie o zamówieniu przekazane do UPUE w dniu 15.04.2013 r.
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.04.2013 r. opublikowane w DUUE w dniu 17.04.2013 r.
IDW
załączniki 1-8 do IDW
załączniki 1-8 do IDW (wersja edytowalna)
załącznik 9 do IDW
załącznik 9 do IDW (wersja edytowalna)
projekt umowy
PFU
Zał. 1 do PFU – Decyzja środowiskowa Medyny
Zał. 2 do PFU – Decyzja lokalizacyjna Medyny
Zał. 3 do PFU – Raport środowiskowy Medyny
Zał. 4 do PFU – Wypis z ewidencji gruntów Medyny
Zał. 5 do PFU – Mapa sytuacyjna Medyny
Zał. 6 do PFU – Decyzja środowiskowa Polska Wieś
Zał. 7 do PFU – Decyzja lokalizacyjna Polska Wieś
Zał. 8 do PFU – Wypis z ewidencji gruntów Polska Wieś
Zał. 9 do PFU – Mapa sytuacyjna Polska Wieś
Zał. 10 do PFU – Decyzja środowiskowa Trelkowo
Zał. 11 do PFU – Decyzja lokalizacyjna Trelkowo
Zał. 12 do PFU – Raport środowiskowy Trelkowo
Zał. 13 do PFU – Wypis z ewidencji gruntów Trelkowo
Zał. 14 do PFU – Mapa sytuacyjna Trelkowo
Zał. 15 do PFU – Mapa ewidencyjna Trelkowo
Zał. 16 do PFU – Oświadczenie o dysponowaniu gruntem Medyny
Zał. 17 do PFU – Oświadczenie o dysponowaniu gruntem Polska Wieś
Zał. 18 do PFU – Oświadczenie o dysponowaniu gruntem Trelkowo
Zał. 19 do PFU – Warunki techniczne Ekowod Medyny
Zał. 20 do PFU – Warunki techniczne Energa Medyny
Zał. 21 do PFU – Dalkia uzgodnienia Medyny
Zał. 22 do PFU – PSG uzgodnienia Medyny
Zał. 23 do PFU – Opinia geotechniczna Medyny
Zał. 24 do PFU – Warunki techniczne ZWiK Polska Wieś
Zał. 25 do PFU – Warunki techniczne Energa Polska Wieś
Zał. 26 do PFU – MEC uzgodnienia Polska Wieś
Zał. 27 do PFU – Opinia geotechniczna Polska Wieś
Zał. 28 do PFU – Warunki techniczne ZKiEWW Trelkowo
Zał. 29 do PFU – Warunki techniczne Energa Trelkowo

odpowiedź Zamawiającego z dnia 23.04.2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 22.04.2013 r. (zestaw nr 2)
odpowiedź Zamawiającego z dnia 24.04.2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 22.04.2013 r. (zestaw nr 1)
informacja z zebrania z Wykonawcami – z wizji lokalnej z dnia 24.04.2013 r.
odpowiedź z dnia 06.05.2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 24.04.2013 r. (zestaw nr 3) wraz ze zmianą SIWZ
odpowiedź z dnia 06.05.2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 26.04.2013 r. (zestaw nr 4) wraz ze zmianą SIWZ
odpowiedź z dnia 06.05.2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 26.04.2013 r. (zestaw nr 5)
odpowiedź z dnia 06.05.2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 29.04.2013 r. (zestaw nr 6)
odpowiedź z dnia 06.05.2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 29.04.2013 r. (zestaw nr 7) wraz ze zmianą SIWZ
odpowiedź z dnia 06.05.2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 29.04.2013 r. (zestaw nr 8)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do UPUE w dniu 06.05.2013 r.
odpowiedź z dnia 07.05.2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 06.05.2013 r. (zestaw nr 9) wraz ze zmianą SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 06.05.2013 r. opublikowane w DUUE w dniu 08.05.2013 r.
odpowiedź z dnia 10.05.2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 09.05.2013 r. (zestaw nr 15) wraz ze zmianą SIWZ
załącznik nr 3 zmieniony w dniu 10.05.2013 r. (wersja edytowalna)
odpowiedź z dnia 14.05.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 06.05.2013 r. (zestaw nr 10) wraz ze zmianą SIWZ
odpowiedź z dnia 14.05.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 06.05.2013 r. (zestaw nr 11) wraz ze zmianą SIWZ
odpowiedź z dnia 14.05.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 07.05.2013 r. (zestaw nr 12)
odpowiedź z dnia 14.05.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 07.05.2013 r. (zestaw nr 13)
odpowiedź z dnia 14.05.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 08.05.2013 r. (zestaw nr 14)
odpowiedź z dnia 14.05.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 09.05.2013 r. (zestaw nr 16)
załącznik do zestawu nr 16 – Medyny załącznik 1 do decyzji lokalizacyjnej
załącznik do zestawu nr 16 – Polska Wieś załącznik 1C do decyzji lokalizacyjnej
załącznik do zestawu nr 16 – Polska Wieś załącznik 1D i 1E do decyzji lokalizacyjnej
korekta z dnia 20.05.2013 r. dotycząca zestawu nr 8 oraz zmiana SIWZ z dnia 20.05.2013 r.
załącznik do zmiany SIWZ z dnia 20.05.2013 r.
załącznik 9 do IDW – harmonogram rzeczowo-finansowy w wersji edytowalnej – zmieniony 20.05.2013 r.
załącznik 10 do IDW – Przedmiar Medyny – wersja z 20.05.2013 r.
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do UPUE w dniu 20.05.2013 r.
odpowiedź z dnia 20.05.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 10.05.2013 r. (zestaw nr 17)
odpowiedź z dnia 20.05.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 13.05.2013 r. (zestaw nr 18)
załącznik do zestawu nr 18 – Dokumentacja geologiczna Linowo
odpowiedź z dnia 20.05.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 14.05.2013 r. (zestaw nr 20)
odpowiedź z dnia 20.05.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 15.05.2013 r. (zestaw nr 21)
odpowiedź z dnia 20.05.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 16.05.2013 r. (zestaw nr 22)
odpowiedź z dnia 20.05.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 17.05.2013 r. (zestaw nr 23)
informacja z dnia 21.05.2013 r. o poprawieniu omyłki edycyjnej w zmianie SIWZ z dnia 20.05.2013 r.
odpowiedź z dnia 22.05.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 13.05.2013 r. (zestaw nr 19)
odpowiedź z dnia 22.05.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 20.05.2013 r. (zestaw nr 24)
odpowiedź z dnia 22.05.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 20.05.2013 r. (zestaw nr 25)
odpowiedź z dnia 22.05.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 21.05.2013 r. (zestaw nr 26)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.05.2013 r. opublikowane w DUUE w dniu 23.05.2013 r.
odpowiedź z dnia 24.05.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 22.05.2013 r. (zestaw nr 27)
odpowiedź z dnia 27.05.2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 27.05.2013 r. (zestaw nr 30)
informacja dotycząca terenu pod zabudowę SPO Medyny z dnia 28.05.2013 r.
załącznik do informacji o terenie pod zabudowę SPO Medyny z dnia 28.05.2013 r.
odpowiedź z dnia 31.05.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 22.05.2013 r. (zestaw nr 28)
odpowiedź z dnia 31.05.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 23.05.2013 r. (zestaw nr 29)
odpowiedź z dnia 03.06.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 31.05.2013 r. (zestaw nr 31)
informacja z dnia 04.06.2013 r. o zmianie udzielonej odpowiedzi (dotyczy zestawu nr 11, 14, 23, 29)
odpowiedź z dnia 14.06.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 13.06.2013 r. (zestaw nr 32)
informacja z otwarcia ofert z dnia 17.06.2013 r.
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

24.05.2013 – ZGOK/JRP/03/11/2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póz. zm.)
Wykonanie Raportu Oddziaływania na Środowisko dotyczącego budowy stacji przeładunkowej w miejscowości Trelkowo, gm. Szczytno oraz 2 kart informacyjnych przedsięwzięcia dotyczących budowy stacji przeładunkowych wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w miejscowości Polska Wieś, gm. Mrągowo i Medyny, gm. Lidzbark Warmiński.
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.05.2013 r.
SIWZ
załączniki do SIWZ
załączniki do SIWZ – wersja edycyjna
projekt umowy
odpowiedź z dnia 27.05.2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 27.05.2013 r. (zestaw nr 1)
odpowiedź z dnia 06.05.2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 26.04.2013 r. (zestaw nr 4) wraz ze zmianą SIWZ – dotyczy budowy stacji przeładunkowych
korekta z dnia 20.05.2013 r. dotycząca zestawu nr 8 oraz zmiana SIWZ z dnia 20.05.2013 r. – dotyczy budowy stacji przeładunkowych
PFU – dotyczy budowy stacji przeładunkowych
informacja z dnia 21.05.2013 r. o poprawieniu omyłki edycyjnej w zmianie SIWZ z dnia 20.05.2013 r. – dotyczy budowy stacji przeładunkowych
odpowiedź z dnia 29.05.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 28.05.2013 r. (zestaw nr 2)
odpowiedź z dnia 29.05.2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 28.05.2013 r. (zestaw nr 3)
postanowienie – Trelkowo
UWAGA! – zmiana SIWZ z dnia 31.05.2013 r. (w tym terminu składania ofert)
zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31.05.2013 r. (dotyczy terminu składania ofert)
odpowiedź z dnia 04.06.2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 03.06.2013 r. (zestaw nr 4)
informacja z otwarcia ofert z dnia 05.06.2013 r.
rozstrzygnięcie postępowania z dnia 18.06.2013 r.

 

12.02.2013 – ZGOK/JRP/01/09/2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póz. zm.)
Usługi notarialne dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 12 lutego 2013 r.
SIWZ – instrukcja dla Wykonawców (IDW)
SIWZ – projekt umowy
załącznik dotyczący wpłat – realizacja uchwały nr 32/2010 NZW z 21.06.2010 r.
załączniki do IDW w wersji edytowalnej
zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 27 lutego 2013 r.