ZGOK
ZGOK

Zamówienia archiwalne 2012

19.12.2012 – ZGOK/JRP/05/08/2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póz. zm.)
Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Kontrakt nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK.
ogłoszenie o zamówieniu przekazane do UOPWE w dniu 19 grudnia 2012 r.
ogłoszenie opublikowane w DUUE w dniu 21 grudnia 2012 r.
instrukcja dla wykonawców – IDW
projekt umowy

PFU – ZUOK
Zał. 1 – decyzja środowiskowa
Zał. 2 – oświadczenie o dysponowaniu gruntem (ZUOK)
Zał. 3 – karty otworów geotechnicznych
Zał. 3 – Olsztyn – Track opinia geotechniczna (mapa)
Zał. 3 – Olsztyn – Track opinia geotechniczna
Zał. 3 – profile słupkowe
Zał. 3 – tabela parametrów geotechnicznych
Zał. 4 – mapa geodezyjna
Zał. 5 – wypis mapa obręb 136
Zał. 5 – wypis ze skorowidza działek obręb 136
Zał. 6 – wypis mapa obręb 88
Zał. 6 – wypis ze skorowidza działek obręb 88
Zał. 7 – wypis z MPZP
Zał. 7 – wyrys z MPZP
Zał. 8 – warunki techniczne wstępne – Energa
Zał. 8 – warunki techniczne wstępne – MPEC
Zał. 8 – warunki techniczne wstępne – PGE
Zał. 8 – warunki techniczne wstępne – PWiK
Zał. 9 – decyzja konserwatora
Zał. 10 – koncepcja sieci wod-kan
Zał. 10 – plan zagospodarowania z koncepcji

PFU – droga
Zał. 1 – inwentaryzacja zieleni (mapa)
Zał. 2 – oświadczenie o dysponowaniu gruntem (droga)
Zał. 3 – STWOiR droga
Zał. 4 – wyrys z MPZP
Zał. 5 – projekt zagospodarowania terenu
Zał. 6 – profil podłużny
Zał. 7 – przekrój poprzeczny
Zał. 8 – warunki techniczne wstępne
Zał. 9 – dokumentacja geotechniczna (mapa)
Zał. 9 – dokumentacja geotechniczna

odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 24.12.2012 r. (zestaw nr 1)
odpowiedzi z dnia 4 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 3 stycznia 2013 r. wraz ze zmianą SIWZ z dnia 4 stycznia 2013 r. (zestaw nr 2)
załącznik nr 5 do IDW uwzględniający zmiany z dnia 4 stycznia 2013 r.
odpowiedzi z dnia 8 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 7 stycznia 2013 r. (zestaw nr 3)
informacja z zebrania z Wykonawcami
odpowiedzi z dnia 11 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 10 stycznia 2013 r. (zestaw nr 5)
odpowiedzi z dnia 11 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 10 stycznia 2013 r. (zestaw nr 6)
odpowiedzi z dnia 14 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 10 stycznia 2013 r. (zestaw nr 4)
odpowiedzi z dnia 14 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 10 stycznia 2013 r. (zestaw nr 7)
odpowiedzi z dnia 14 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 11 stycznia 2013 r. (zestaw nr 9) oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu i zmiana SIWZ
odpowiedzi z dnia 14 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 13 stycznia 2013 r. (zestaw nr 10)
odpowiedzi z dnia 14 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 14 stycznia 2013 r. (zestaw nr 13)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do UOPWE w dniu 14 stycznia 2013 r.
informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 15 stycznia 2013 r.
odpowiedzi z dnia 15 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 14 stycznia 2013 r. (zestaw nr 14) wraz ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ z dnia 15 stycznia 2013 r.
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do UOPWE w dniu 15 stycznia 2013 r.
sprostowanie do zestawu nr 13
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14 stycznia 2013 r. opublikowane w DUUE w dniu 18 stycznia 2013 r.
odpowiedź z dnia 18 stycznia 2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 17 stycznia 2013 r. (zestaw nr 25)
odpowiedź z dnia 18 stycznia 2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 17 stycznia 2013 r. (zestaw nr 27)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 15 stycznia 2013 r. opublikowane w DUUE w dniu 19 stycznia 2013 r.
odpowiedzi z dnia 21 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 11 stycznia 2013 r. (zestaw nr 8)
odpowiedzi z dnia 21 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 13 stycznia 2013 r. (zestaw nr 11)
odpowiedzi z dnia 21 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 14 stycznia 2013 r. (zestaw nr 12)
odpowiedzi z dnia 21 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 14 stycznia 2013 r. (zestaw nr 15)
odpowiedzi z dnia 21 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 14 stycznia 2013 r. (zestaw nr 16)
odpowiedzi z dnia 21 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 14 stycznia 2013 r. (zestaw nr 17)
wypis MPZP – Track Wschód z dnia 20 grudnia 2012 r. (załącznik do zestawu nr 17)
odpowiedzi z dnia 21 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 14 stycznia 2013 r. (zestaw nr 18)
odpowiedzi z dnia 21 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 14 stycznia 2013 r. (zestaw nr 19)
odpowiedzi z dnia 21 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 14 stycznia 2013 r. (zestaw nr 29)
odpowiedzi z dnia 21 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 15 stycznia 2013 r. (zestaw nr 20)
odpowiedzi z dnia 21 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 16 stycznia 2013 r. (zestaw nr 21)
odpowiedzi z dnia 21 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 16 stycznia 2013 r. (zestaw nr 22)
odpowiedzi z dnia 21 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 16 stycznia 2013 r. (zestaw nr 23)
odpowiedzi z dnia 21 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 16 stycznia 2013 r. (zestaw nr 24)
odpowiedzi z dnia 21 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 17 stycznia 2013 r. (zestaw nr 26)
odpowiedzi z dnia 21 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 17 stycznia 2013 r. (zestaw nr 28)
załączniki do IDW w wersji edytowalnej – wersja z dnia 21 stycznia 2013 r.
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do UOPWE 21 stycznia 2013 r.
zmiana ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ z dnia 21 stycznia 2013 r.
odpowiedź z dnia 22 stycznia 2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 21 stycznia 2013 r. (zestaw nr 30)
informacja w sprawie warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej WN
warunki przebudowy (usunięcia kolizji) sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie
odpowiedzi z dnia 23 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 22 stycznia 2013 r. (zestaw nr 32)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 21 stycznia 2013 r. opublikowane w DUUE w dniu 24 stycznia 2013 r.
odpowiedzi z dnia 24 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 22 stycznia 2013 r. (zestaw nr 31)
odpowiedzi z dnia 25 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 23 stycznia 2013 r. (zestaw nr 33)
załącznik nr 4 do IDW w wersji edytowalnej – uwzględniający zmianę z dnia 25 stycznia 2013 r.
odpowiedź z dnia 30 stycznia 2013 r. na pytanie Wykonawcy zadane podczas drugiego zebrania Wykonawców w dniu 29 stycznia 2013 r. (zestaw nr 34)
odpowiedzi z dnia 31 stycznia 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 30 stycznia 2013 r. (zestaw nr 35)
informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ z dnia 31 stycznia 2013 r.
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do UOPWE w dniu 31 stycznia 2013 r.
informacja z drugiego zebrania z Wykonawcami
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31 stycznia 2013 r. opublikowane w DUUE w dniu 2 lutego 2013 r.
odpowiedzi z dnia 5 lutego 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 1 lutego 2013 r. (zestaw nr 36)
informacja o zmianie SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu z dnia 6 lutego 2013 r.
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do UOPWE w dniu 6 lutego 2013 r.
odpowiedź z dnia 6 lutego 2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 4 lutego 2013 r. (zestaw nr 38)
odpowiedź z dnia 6 lutego 2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 6 lutego 2013 r. (zestaw nr 41) oraz zmiana SIWZ z dnia 6 lutego 2013 r.
załączniki nr 2 i nr 3 do IDW w wersji edytowalnej – wersja uwzględniająca zmiany z 6 lutego 2013 r.
odpowiedź z dnia 7 lutego 2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 1 lutego 2013 r. (zestaw nr 37)
odpowiedzi z dnia 7 lutego 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 5 lutego 2013 r. (zestaw nr 39)
odpowiedzi z dnia 7 lutego 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 5 lutego 2013 r. (zestaw nr 40)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 6 lutego 2013 r. opublikowane w DUUE w dniu 8 lutego 2013 r.
odpowiedź z dnia 8 lutego 2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 8 lutego 2013 r. (zestaw nr 42)
odpowiedzi z dnia 12 lutego 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 12 lutego 2013 r. (zestaw nr 43)
odpowiedź z dnia 13 lutego 2013 r. na wniosek Wykonawcy z dnia 13 lutego 2013 r. (zestaw nr 44)
odpowiedź z dnia 15 lutego 2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 14 lutego 2013 r. (zestaw nr 47)
odpowiedź z dnia 18 lutego 2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 16 lutego 2013 r. (zestaw nr 48)
odpowiedź z dnia 18 lutego 2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 18 lutego 2013 r. (zestaw nr 49)
odpowiedzi z dnia 19 lutego 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 13 lutego 2013 r. wraz ze zmianą SIWZ (zestaw nr 45)
odpowiedzi z dnia 20 lutego 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 14 lutego 2013 r. (zestaw nr 46)
odpowiedź z dnia 21 lutego 2013 r. na pytanie nr 10 z zestawu nr 46 oraz na pytania z zestawu nr 50 i 51, zmiana ogłoszenia i SIWZ z dnia 21 lutego 2013 r.
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do UOPWE w dniu 21 lutego 2013 r.
odpowiedź z dnia 22 lutego 2013 r. na wniosek Wykonawcy z dnia 21 lutego 2013 r. (zestaw nr 52)
zmiana ogłoszenia z dnia 21 lutego 2013 r. opublikowana w DUUE w dniu 26 lutego 2013 r.
odpowiedź z dnia 26 lutego 2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 26 lutego 2013 r. (zestaw nr 54)
odpowiedź z dnia 28 lutego 2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 21 lutego 2013 r. (zestaw nr 53)
odpowiedź z dnia 28 lutego 2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 27 lutego 2013 r. (zestaw nr 55)
odpowiedź z dnia 4 marca 2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 1 marca 2013 r. (zestaw nr 58)
odpowiedź z dnia 4 marca 2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 4 marca 2013 r. (zestaw nr 59)
odpowiedź z dnia 4 marca 2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 4 marca 2013 r. (zestaw nr 60)
odpowiedź z dnia 5 marca 2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 5 marca 2013 r. (zestaw nr 62)
odpowiedź z dnia 6 marca 2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 6 marca 2013 r. (zestaw nr 63)
odpowiedzi z dnia 7 marca 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 28 lutego 2013 r. (zestaw nr 56 w tym zmiana SIWZ)
odpowiedzi z dnia 7 marca 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 1 marca 2013 r. (zestaw nr 57)
odpowiedzi z dnia 7 marca 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 4 marca 2013 r. (zestaw nr 61)
decyzja WOD-KAN Olsztyn-1 załącznik do zestawu nr 61
odpowiedź z dnia 11 marca 2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 11 marca 2013 r. (zestaw nr 65)
odpowiedź z dnia 12 marca 2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 11 marca 2013 r. (zestaw nr 66)
odpowiedź z dnia 12 marca 2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 11 marca 2013 r. (zestaw nr 67)
odpowiedzi z dnia 12 marca 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 6 marca 2013 r. (zestaw nr 64)
odpowiedź z dnia 13 marca 2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 12 marca 2013 r. (zestaw nr 68)
odpowiedzi z dnia 13 marca 2013 r. na pytania Wykonawcy z dnia 13 marca 2013 r. (zestaw nr 69)
odpowiedź z dnia 13 marca 2013 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 13 marca 2013 r. (zestaw nr 70)
Informacja z otwarcia ofert – 15 marca 2013 r.
zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 29 kwietnia 2013 r.

 

27.09.2012 – ZGOK/JRP/04/07/2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póz. zm.)
Rekultywacja 8 składowisk odpadów przeznaczonych do zamknięcia.
ogłoszenie o zamówieniu przekazane do UOPWE w dniu 27.09.2012 r.
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.09.2012 r. opublikowane w DUUE w dniu 02.10.2012 r.
SIWZ IDW
Załącznik 6.1 – Lokalizacja Kocioł Duży
Załącznik 6.2 – Lokalizacja Dywity
Załącznik 6.3 – Lokalizacja Adamowo
Załącznik 6.4 – Lokalizacja Zełwągi
Załącznik 6.5 – Lokalizacja Medyny
Załącznik 6.6 – Lokalizacja Kierwiny
Załącznik 6.7 – Lokalizacja Długa
Załącznik 6.8 – Lokalizacja Łęgajny
SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy – Akt Umowy i SWK
SIWZ – OPZ PFU
Załącznik 1 – decyzja środowiskowa – Kocioł Duży
Załącznik 2 – decyzja środowiskowa – Dywity
Załącznik 3 – decyzja środowiskowa – Adamowo
Załącznik 4 – decyzja środowiskowa – Zełwągi
Załącznik 5 – decyzja środowiskowa – Medyny
Załącznik 6 – decyzja środowiskowa – Kierwiny
Załącznik 7 – decyzja środowiskowa – Długa
Załącznik 8 – decyzja środowiskowa – Łęgajny
Załącznik 9 – oświadczenie – prawo do terenu
Załącznik 10.1 – zdjęcia terenu – Kocioł Duży
Załącznik 10.2 – zdjęcia terenu – Dywity
Załącznik 10.3 – zdjęcia terenu – Adamowo
Załącznik 10.4 – zdjęcia terenu – Zełwągi
Załącznik 10.5 – zdjęcia terenu – Medyny
Załącznik 10.6 – zdjęcia terenu – Kierwiny
Załącznik 10.7 – zdjęcia terenu – Długa
Załącznik 10.8 – zdjęcia terenu – Łęgajny
Załącznik 11 – mapy geodezyjne
informacja o zebraniu z Wykonawcami
pytanie Wykonawcy z dnia 15.10.2012 r. oraz odpowiedź Zamawiającego – zmiana ogłoszenia o zamówieniu oraz IDW z dnia 16.10.2012 r.
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do UOPWE w dniu 16.10.2012 r.
informacja dotycząca przeprowadzonej wizji lokalnej (w ramach zebrania z Wykonawcami)
pytania Wykonawcy z dnia 16.10.2012 r. oraz odpowiedzi Zamawiającego
zmiana ogłoszenia z dnia 16.10.2012 r. opublikowana w DUUE
odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 17.10.2012 r. (zestaw nr 3), zmiana SIWZ
odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 18.10.2012 r. (zestaw nr 4), zmiana SIWZ, zmiana ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do UOPWE w dniu 23.10.2012 r.
decyzje o zamknięciu – załącznik do zestawu nr 4
decyzja o zamknięciu (zmiana) – Kierwiny – załącznik do zestawu nr 4
mapy składowisk zamieszczone w dniu 23.10.2012 r. – załącznik do zestawu nr 4
odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 18.10.2012 r. (zestaw nr 5)
odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 18.10.2012 r. (zestaw nr 6)
projekt rekultywacji – Dywity – załącznik do zestawu nr 6
projekt rekultywacji – Adamowo – załącznik do zestawu nr 6
projekt rekultywacji – Łęgajny – załącznik do zestawu nr 6
projekt rekultywacji – Zełwągi – załącznik do zestawu nr 6
projekt rekultywacji – Długa – załącznik do zestawu nr 6
projekt rekultywacji – Kierwiny – załącznik do zestawu nr 6
projekt rekultywacji – Kocioł Duży – załącznik do zestawu nr 6
projekt rekultywacji – Medyny – załącznik do zestawu nr 6
odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 18.10.2012 r. (zestaw nr 7)
odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 25.10.2012 r. (zestaw nr 9), zmiana ogłoszenia, zmiana SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do UOPWE w dniu 26.10.2012 r.
zmiana ogłoszenia z dnia 23.10.2012 r. opublikowana w DUUE
zmiana ogłoszenia z dnia 26.10.2012 r. opublikowana w DUUE
odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 22.10.2012 r. (zestaw nr 8)
decyzja w sprawie odzysku odpadów – załącznik do zestawu nr 8
odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 24.10.2012 r. (zestaw nr 10)
odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 06.11.2012 r. (zestaw nr 11)
odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 07.11.2012 r. (zestaw nr 12)
odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 07.11.2012 r. (zestaw nr 13)
rysunek 1 – zagospodarowanie terenu – załącznik do zestawu nr 13
rysunek 1a – przekroje – załącznik do zestawu nr 13
rysunek 2 – rzut nasypów – załącznik do zestawu nr 13
rysunek 2a – nasypy – załącznik do zestawu nr 13
rysunek 3 – gospodarka wodna – załącznik do zestawu nr 13
rysunek 3a – warstwa rekultywacyjna – załącznik do zestawu nr 13
rysunek 4 – zabudowa biologiczna – załącznik do zestawu nr 13
rysunek 4a – przekroje – załącznik do zestawu nr 13
rysunek 5 – etapy rekultywacji – załącznik do zestawu nr 13
załączniki edytowalne do SIWZ (IDW) – formularz oferty, załącznik cenowy, oświadczenia, wykaz usług i robót
odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 12.11.2012 r. (zestaw nr 14)
informacja z otwarcia ofert
zawiadomienie z dnia 17 grudnia 2012 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 18 kwietnia 2013 r.

 

30.10.2012 – ZGOK 11/ZO/2012-JRP
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym
Badanie sprawozdania finansowego ZGOK Sp. z o.o. za 2012 r. wraz z audytem Projektu pn. System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30 października 2012 r.
załącznik 1 – formularz oferty
załącznik 2 – oświadczenie
załącznik 3 – wykaz osób
pytania Wykonawcy z dnia 30 października 2012 r. i odpowiedzi Zamawiającego (zestaw nr 1)
pytania Wykonawcy z dnia 7 listopada 2012 r. i odpowiedzi Zamawiającego (zestaw nr 2)
pytania Wykonawcy z dnia 14 listopada 2012 r. i odpowiedzi Zamawiającego (zestaw nr 3)
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

24.04.2012 – ZGOK/JRP/01/04/2012
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póz. zm.)
Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie oraz Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK (Kontrakt nr 1 i 2)
ogłoszenie o zamówieniu przekazane do UOPWE
załączniki do ogłoszenia
załączniki w wersji edytowalnej
ogłoszenie opublikowane w DUUE
pytania Wykonawcy z 7 i 8 maja 2012 r. i odpowiedzi Zamawiającego
pytanie Wykonawcy z 10 maja 2012 r. i odpowiedź Zamawiającego
zmiana ogłoszenia z 11 maja 2012 r. skutkująca zmianą terminu składania wniosków
załącznik nr 6 po zmianie z dnia 11 maja 2012 r.
załącznik nr 6 po zmianie z dnia 11 maja 2012 r. – wersja edytowalna
pytania Wykonawcy z 11 maja 2012 r. i odpowiedzi Zamawiającego
zmiana ogłoszenia z 11 maja 2012 r. opublikowana w DUUE
pytania Wykonawcy z 21 i 23 maja 2012 r. i odpowiedzi Zamawiającego
pytania Wykonawcy z 24 maja 2012 r. i odpowiedzi Zamawiającego
pytanie Wykonawcy z 29 maja 2012 r. i odpowiedź Zamawiającego
pytania Wykonawcy z 28 maja 2012 r. i odpowiedzi Zamawiającego
pytania Wykonawcy z 29 maja 2012 r. i odpowiedzi Zamawiającego
pytania Wykonawców z 31 maja i 1 czerwca 2012 r. i odpowiedzi Zamawiającego
pytanie Wykonawcy z 31 maja 2012 r. i odpowiedź Zamawiającego
pytania Wykonawców z 1 czerwca 2012 r. i odpowiedzi Zamawiającego
pytania Wykonawców z 31 maja 2012 r. i 6 czerwca 2012 r. i odpowiedzi Zamawiającego
pytanie Wykonawcy z 6 czerwca 2012 r. i odpowiedź Zamawiającego
pytania Wykonawcy z 6 czerwca 2012 r. i odpowiedzi Zamawiającego

 

09.05.2012 – ZGOK/JRP/03/06/2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póz. zm.)
Inżynier Kontraktu I dla Kontraktów nr 3 i 4 oraz Inżynier Kontraktu II dla Kontraktów 1 i 2 w ramach Projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”.
ogłoszenie o zamówieniu przekazane do UOPWE
ogłoszenie opublikowane w DUUE w dniu 11 maja 2012 r.
SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców
SIWZ – Projekt Umowy
SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
załączniki do SIWZ – wersja edytowalna
pytania Wykonawcy z dnia 25.05.2012 r. i odpowiedzi Zamawiającego
pytania Wykonawcy z dnia 29.05.2012 r. i odpowiedzi Zamawiającego (1)
pytania Wykonawcy z dnia 29.05.2012 r. i odpowiedzi Zamawiającego (2)
zmiana SIWZ z dnia 30 maja 2012 r.
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do UOPWE w dniu 30 maja 2012 r. skutkujące zmianą terminu
umowa o dofinansowanie
harmonogram realizacji Projektu z dnia 30.12.2011 r.
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE w dniu 1 czerwca 2012 r.
pytania Wykonawcy z 30 maja 2012, odpowiedzi Zamawiającego, zmiana SIWZ i ogłoszenia z 6 czerwca 2012
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do UOPWE w dniu 6 czerwca 2012 r.
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 6 czerwca 2012 r. opublikowane w DUUE
pytania Wykonawcy z dnia 11 czerwca 2012 r. i odpowiedzi Zamawiającego
pytania Wykonawcy z dnia 12 czerwca 2012 r. i odpowiedzi Zamawiającego
pytanie Wykonawcy z dnia 15 czerwca 2012 r. i odpowiedź Zamawiającego
pytanie Wykonawcy z dnia 14 czerwca 2012 r. i odpowiedź Zamawiającego
informacja z otwarcia ofert z dnia 22 czerwca 2012 r.
rozstrzygnięcie postępowania z dnia 27 sierpnia 2012 r.