ZGOK
ZGOK

Prace budowlane

2015-01-09 | Trwa procedura uzyskania pozwolenia

Trwa procedura mająca na celu uzyskanie pozwolenia na budowę dla stacji przeładunkowej w Trelkowie gm. Szczytno. Planowana data uzyskania pozwolenia, przy braku protestów, to luty br.2014-10-07 | Ponowna ocena oddziaływania na środowisko

Z racji trwającej procedury ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji w Trelkowie gm. Szczytno, termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę planowany jest na początek października br.2014-06-04 | Wykonawca przedłożył dokumentacje projektową

Wykonawca przedłożył Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu celem akceptacji dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże budowlano-sanitarne oraz branżę technologiczną. Wcześniej przedkładane koncepcje była warunkowo akceptowane z wskazaniem uwag, jakie winny być uwzględnione w dokumentacji projektowej.