ZGOK
ZGOK

Prace budowlane

2015-01-09 | Firma NOW-EKO

Firma NOW-EKO przygotowuje dokumentację projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla drogi dojazdowej do stacji przeładunkowej w miejscowości Polska Wieś gm. Mrągowo. Wykonawca przedłożył koncepcję, która została zaakceptowana przez Spółkę.2014-10-07 | Wykonawca uzyskał prawomocne pozwolenie

Wykonawca uzyskał prawomocne pozwolenia na budowę dla stacji przeładunkowej wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych dla inwestycji w Polskiej Wsi gm. Mrągowo. Z końcem miesiąca września wykonawca rozpoczął prace budowlane.2014-06-04 | Wykonawca przedłożył dokumentacje projektową

Wykonawca przedłożył Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu celem akceptacji dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże budowlano-sanitarne oraz branżę technologiczną. Wcześniej przedkładane koncepcje była warunkowo akceptowane z wskazaniem uwag, jakie winny być uwzględnione w dokumentacji projektowej.