ZGOK
ZGOK

Plan funkcjonowania

W ramach Projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” ZGOK Sp. z o.o. uruchomi trzy stacje przeładunkowe odpadów w:

1) w Medynach gm. Lidzbark Warmiński

2) w Polskiej Wsi gm. Mrągowo

3) w Trelkowie gm. Szczytno.

Przy stacjach w Medynach i Polskiej Wsi powstaną Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO), do których każdy mieszkaniec będzie mógł dostarczyć odpady osobiście.

Rolą każdej stacji jest zmniejszenie natężenia ruchu oraz skrócenie długości tras dla pojazdów dowożących odpady, poprzez stworzenie pośredniego punktu, do którego odpady są dostarczane z bezpośredniej okolicy. Ponieważ ZUOK Olsztyn obsługiwać będzie obszar 37 Gmin Regionu Centralnego województwa warmińsko-mazurskiego, obszary oddalone od Olsztyna będą obsługiwane przez najbliższą lokalizacyjnie stację przeładunkową. Część Gmin dostarczy odpady bezpośrednio do Olsztyna.

Odpady zgromadzone w każdej stacji przeładunkowej zostaną załadowane na maksymalnie 40-tonowe zestawy ciężarowe i przewiezione do Olsztyna. Wszystkie odpady zmieszane i część odpadów z selektywnej zbiórki będzie poddane sprasowaniu przez załadowaniem na transport do Olsztyna.

Główne elementy Stacji Przeładunkowej:

  • hala główna przeładunku odpadów; rozładunek śmieciarek następować będzie wewnątrz hali w celu ograniczenia rozchodzenia się odorów; w hali głównej zamontowana będzie
  • prasa komorowa zgniatająca odpady i w sposób automatyczny napełniająca kontenery; kontenery po zamknięciu zostaną odłączone od prasy i przesunięte na zewnątrz, gdzie zostaną załadowane na ciężarówki; w hali przygotowane będzie również osobne pole rozładunku odpadów z selektywnej zbiórki; odpady te gromadzone będą w boksach na surowce w celu przygotowania partii do wywozu;
  • boksy magazynowe surowców obsługiwane będą przez ładowarkę czołową, która zgromadzi w nich selektywnie partię odpadów do transportu do Olsztyna; w obrębie boksów zamontowana będzie belownica pionowa, w której będzie można zgnieść wielkoformatowe odpady z selektywnej zbiórki, jak duże butelki, kartony, folie itp.
  • budynek wagowy z zapleczem socjalnym;
  • PDGO z rampą wyładunkową i zestawem różnych kontenerów do przechowywania odpadów dostarczanych przez mieszkańców; po zebraniu odpowiedniej partii odpady transportowane będą do Olsztyna; pracownik stacji będzie nadzorował działanie PDGO i pomagał mieszkańcom we właściwym zdeponowaniu odpadów;
  • obiekty pomocnicze – garaż, zbiornik wód deszczowych, na SPO Trelkowo filtr oczyszczania powietrza z hali przeładunkowej;