ZGOK
ZGOK

Prace budowlane

2015-02-12 | W styczniu na Stacji

Trwają prace budowlane inwestycji w Medynach gm. Lidzbark Warmiński
i Polskiej Wsi gm. Mrągowo. W Polskiej Wsi zakończono montaż konstrukcji stalowej hali i budynków pobocznych wraz z pokryciem dachowym i ściennym. Natomiast
w Medynach z dniem 17 stycznia br. planuje się rozpoczęcie montażu konstrukcji hali.2015-02-12 | Podsumowanie prac do października 2014

Wykonawca uzyskał prawomocne pozwolenia na budowę dla stacji przeładunkowej wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych dla inwestycji w Medynach gm. Lidzbark Warmiński. Z końcem miesiąca września wykonawca rozpoczął prace budowlane.2015-02-12 | 4 czerwca 2014

Wykonawca przedłożył Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu celem akceptacji dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże budowlano-sanitarne oraz branżę technologiczną. Wcześniej przedkładane koncepcje była warunkowo akceptowane z wskazaniem uwag, jakie winny być uwzględnione w dokumentacji projektowej.