ZGOK
ZGOK

Zasady segregacji

Czy segregacja ma sens? Oczywiście! Przemawia za tym m.in.
zdrowie – spalanie śmieci w paleniskach domowych grozi chorobom układu oddechowego, nerwowego a nawet nowotworom. Jest szczególnie groźne dla dzieci i alergików;

czyste środowisko – do tej pory 20% wszystkich odpadów czyli ok 2,5 mln ton śmieci trafiało na nielegalne wysypiska;

pozyskanie surowców wtórnych  – np. 35 butelek plastikowych typu PET wystarczy do wyprodukowania bluzy z polaru , zatem zmniejszamy produkcje

zamykanie składowisk odpadów

 

Od czego zacząć…

2015 02 06 ig segregacja

 

 

2015 02 06 ig segregacja k1Najlepszym sposobem segregowania odpadów jest odseparowanie w oddzielnych pojemnikach następujących frakcji odpadów:

– papier

– plastik

– szkło

– odpady zmieszane

– odpady niebezpieczne

Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu są punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które zapewniają odbieranie od mieszkańców odpadów, które są problematyczne i których zbieranie „u źródła” nie jest ekonomicznie i organizacyjnie uzasadnione.

Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do punktu to:

  • odpady poremontowe i budowlane,
  • odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.),
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.),
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.,
  • opony,
  • odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).

Odpady te będą przyjmowane za darmo w wyznaczonych punktach.

 

2015 02 06 ig segregacja k2Dobra organizacja to podstawa, nawet w przypadku segregowania odpadów. Niewielkim kosztem można polepszyć sobie życie. W sprzedaży jest bardzo dużo rozwiązań przystosowanych do mniejszych jak i większych pomieszczeń. Oto niektóre z nich:

 

2015 02 06 ig segregacja k3W projekcie założono „pięciopojemnikowy” system segregacji odpadów.