ZGOK
ZGOK

Źródła finansowania

2015 02 06 udzial procentowy

 
 Zgodnie ze stanem na dzień 29 stycznia 2015 roku wartość projektu wynosi  226 550 897,05 zł brutto.

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 116 652 943,88 zł.

Pożyczka w wysokości 46 725 606,79 zł została wzięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na okres 15 lat.

Środki własne Beneficjenta stanowią 63 172 346,38 złotych, z czego 33 340 000,00 zł zostały wpłacone przez Wspólników  na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

 

Wartości projektu podane powyżej mogą ulec zmianie ze względu rozstrzygnięcia zaplanowanych przetargów, m.in. dostawę specjalistycznych samochodów.