ZGOK
ZGOK

Zadania zrealizowane

Kontrakt 4; „Rekultywacja 8 składowisk przeznaczonych do zamknięcia”

Kontrakt przewidywał rekultywację 8 składowisk w następujących miejscowościach:

– Kocioł Duży (gm. Pisz),

– Dywity (gm. Dywity),

– Adamowo (gm. Biskupiec),

– Zełwągi (gm. Mikołajki),

– Medyny (gm. Mrągowo),

– Kierwiny (gm. Kiwity),

– Długa (gm. Sępopol),

– Łęgajny (gm. Barczewo).

Łączna powierzchnia wynosiła 29,76 ha. Oferty złożyło aż 8 Wykonawców. Dnia 17 kwietnia 2013 wybrany został Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o. o. ze Świdnicy. Harmonogram prac wykonawcy przewidywał zrekultywowanie składowisk w 12 miesięcy. Sumienność, staranność i pracowitość ZTOŚ FOLEKO przyczyniła się do zakończenia rekultywacji składowiska w zakładanym terminie.

W dniu 21 maja br. wydając Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, zakończono realizację kontraktu. Od w/w daty rozpoczął się 60 miesięczny okres gwarancji. Wszystkie prace odebrano bez zastrzeżeń.

Dziękujemy Wykonawcy za zrekultywowane składowiska i wspaniałą współpracę.

 

 

Kontrakt 10: Koszty przygotowawcze

Po zatwierdzeniu przez Komisję Europejskiego zakresu naszego projektu kontakt ten został zakończony.