ZGOK
ZGOK

ZGOK

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie, w skrócie ZGOK, jest komunalną spółką prawa handlowego, w której 100% udziałów należy do samorządów 37 gmin.
teren

Obszar obejmuje 37 gmin wchodzących w skład 8 powiatów województwa warmińsko – mazurskiego:

  1. Powiat m. Olsztyn:
  2. Powiat bartoszycki:Gmina Miasto Bartoszyce,Gmina Bartoszyce, Gmina Miasto Górowo Iławeckie, Gmina Górowo Iławeckie, Gmina Sępopol
  3. Powiat lidzbarski: Gmina Miasto Lidzbark Warmiński, Gmina Lidzbark Warmiński, Gmina Orneta, Gmina Kiwity, Gmina Lubomino
  4. Powiat mrągowski: Gmina Miasto Mrągowo, Gmina Mrągowo, Gmina Mikołajki, Gmina Piecki, Gmina Sorkwity
  5. Powiat olsztyński: Gmina Biskupiec, Gmina Barczewo, Gmina Dobre Miasto, Gmina Dywity, Gmina Jeziorany, Gmina Gietrzwałd, Gmina Purda, Gmina Stawiguda, Gmina Świątki, Gmina Kolno
  6. Powiat piski:Gmina Pisz, Gmina Ruciane-Nida
  7. Powiat szczycieński: Gmina Miasto Szczytno, Gmina Szczytno, Gmina Dźwierzuty, Gmina Rozogi, Gmina Wielbark, Gmina Jedwabno, Gmina Pasym, Gmina Świętajno
  8. Powiat kętrzyński:Gmina Korsze

Podstawowym przedmiotem działalności jest tylko i wyłącznie organizacja systemu unieszkodliwiania odpadów na terenie Wspólników oraz jego późniejsza eksploatacja.

Najważniejsze dla nas daty

25.11.2013 Decyzja Komisji Europejskiej

JEST! Niepohamowana radość przejawiająca się skakaniem pod sufit, uśmiechem od ucha do ucha jest oznaką spełnienia długo oczekiwanego marzenia. Marzenia, którym jest otrzymanie Decyzji Europejskiej na realizacje naszego wspólnego projektu. 25 listopada 2013 roku (komunikat Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dniu 26.11.2013r.) Komisja Europejska potwierdziła współfinansowanie Projektu. Zatwierdzono nam przyznanie 33 976 305 euro (136 713 856,06 PLN) ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przez cały czas wierzyliśmy, że Decyzję otrzymamy. I dzięki temu już dziś mamy podpisane umowy na roboty budowlane i usługi doradcze. Teraz bez żadnych obaw, bez ryzyka, wzmocnieni Decyzją Komisji Europejskiej ruszamy do pracy.

 

27.04.2011 Umowa o dofinansowanie

Prawie 1,5 roku trwało uszczegóławianie zakresu rzeczowego naszego projektu. Dziś, 27 kwietnia 2011 roku w Hotel Park w Olsztynie nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie.

1

Umowa została zawarta pomiędzy reprezentowanym przez Panią Prezes Marię Sokoll  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a Panem Prezesem Ryszardem Szymańskim reprezentującym naszą firmę.

Wartość całkowita projektu – 284 983 183,05 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych – 191 499 946,02 zł

Maksymalna kwota dofinansowania – 162 774 954,11 zł

Na uroczystość przybyli Właściciele Spółki, przedstawiciele Rady Nadzorczej, Gmin oraz przyjaciele firmy.

30.06.2010 Złożenie wniosku aplikacyjnego

Złożyliśmy. Udało się. Wszystkie szczegóły zakresu rzeczowego, podmiotowego po wielokrotnych spotkaniach zostały ustalone. Wielki wkład pracy wszystkich Wspólników i instytucji zaprzyjaźnionych pozwolił na złożenie wniosku aplikacyjnego do Ministerstwa Środowiska.

 

30.07.2009 Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego

Zarząd Spółki podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Preumowę, na realizację projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”. Stanowi ona formę promesy uzyskania środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt będzie realizowany przez naszą Spółkę wspólnie z 37 samorządami z województwa warmińsko-mazurskiego. Przed nami długa droga na szczegółowe opracowanie koncepcji ochrony środowiska poprzez zagospodarowanie odpadów.

26.05.2009 Porozumienie zawarte z 37 Gminami w sprawie realizacji Projektu

Długa droga zakończona sukcesem. Wielokrotne spotkania przedstawicieli Gmin, długie, czasami burzliwe rozmowy przyniosły efekt. Dnia 26 maja 2009 roku Sygnatariusze Porozumienia, tj. 37 Gmin województwa warmińsko – mazurskiego, wyraziło wolę partnerskiego działania na rzecz wspólnego przedsięwzięcia polegającego na ochronie środowiska poprzez specjalistyczne zagospodarowanie odpadów wraz z rekultywacją zamkniętych składowisk. Postanowiono, iż budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie będzie realizowana w trybie koncesji na roboty budowlane i usługi. Ostateczna decyzja co do wyboru koncesjonariusza zapadnie po zapoznaniu się z analizą rozwiązania instytucjonalnego, zleconą przez spółkę.