ZGOK
ZGOK

Struktura

Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z o.o. w Olsztynie Uchwałą nr 41/408/2017

z dnia 29 grudnia 2017 r., po przeprowadzeniu postępowania konkursowego na Prezesa Zarządu Spółki,

powołała na wyżej wymienione stanowisko

Pana Marka Bryszewskiego.

Od 2 stycznia 2018 r. ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie reprezentowana jest przez Pana Marka Bryszewskiego – Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza  ZGOK Sp. z o.o.

 

 

RADA NADZORCZA w składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Pan MAREK SIEMIŃSKI, 

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Pani ILONA MARIA BAŃKOWSKA, 

Sekretarz Rady Nadzorczej: Pan JANUSZ ORŁOWSKI,

Członkowie Rady Nadzorczej: Pan GRZEGORZ ZAPADKA,

Pan GRZEGORZ SZULC,

Pan WŁODZIMIERZ ZAWIESKA,

Pan JAKUB JAN ZIĘTY,

Pan JAN KLIMKO oraz

Pan JAN KRASNOBORSKI.


ZARZĄD SPÓŁKI
 w składzie:

MAREK Bryszewski – Prezes Zarządu

 

Regulamin organizacyjny z dnia 31.08.17r.

 

 

 

schemat 31