ZGOK
ZGOK

Struktura

Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z o.o. w Olsztynie Uchwałą nr 21/350/2016

z dnia 23 maja 2016 r., po przeprowadzeniu postępowania konkursowego na Prezesa Zarządu Spółki,

powołała na wyżej wymienione stanowisko

Pana Mariusza Gawełdę.

Od 25 czerwca 2016 r. ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie reprezentowana jest przez Pana Mariusza Gawełdę – Prezesa Zarządu.

 Rada Nadzorcza  ZGOK Sp. z o.o.

 

 

 

RADA NADZORCZA w składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Pan MAREK SIEMIŃSKI, 

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Pani ILONA MARIA BAŃKOWSKA, 

Sekretarz Rady Nadzorczej: Pan JANUSZ ORŁOWSKI,

Członkowie Rady Nadzorczej: Pan GRZEGORZ ZAPADKA,

Pan GRZEGORZ SZULC,

Pan WŁODZIMIERZ ZAWIESKA,

Pan JAKUB JAN ZIĘTY,

Pan JAN KLIMKO oraz

Pan JAN KRASNOBORSKI.


ZARZĄD SPÓŁKI
 w składzie:

Prezes Zarządu: Pan MARIUSZ GAWEŁDA

 

 

Regulamin organizacyjny Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie

 

2015 02 06 ig struktura