ZGOK
ZGOK

Zajęcia grupowe

ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI.

cel:  podnoszenie świadomości ekologicznej i budowanie postaw proekologicznych w zakresie gospodarki odpadami najmłodszych mieszkańców obszaru objętego projektem.

zamierzenia:  Po zajęciach uczestnik będzie:

– miał świadomość konieczności dbania o środowisko naturalne

– wiedział co to są świadome zakupy i jak je robić

– wiedział jak segregować odpady i co z nimi się dalej dzieje

– znał  etapy życia odpadów

adresat:

– dzieci 5- 6-letnie (grupy przedszkolne)

– uczniowie klas 1-3

– uczniowie klas 4-6

ilość zajęć:   11 x 1,5 h (266,5h)

zakłada się, że zajęcia edukacyjne odbędą się w każdej gminie uczestniczącej w projekcie w liczbie średnio 3.

ilość uczestników:   w zajęciach: 20 – 50 osób;    w programie:  2 775 –  5 550 osób

okres trwania:  styczeń – czerwiec 2015

miejsce:   sale przedszkolne i szkolne

zajęcia:

Pięciolatki segregują odpadki – dzieci przedszkolne, 5-6 latki

Kolory recyklingowej tęczy – uczniowie klas 1-3

Segregujesz nie marnujesz – uczniowie klas 4-6

 

Rekrutacja oddziałów szkolnych i przedszkolnych odbywa się pod numerem telefonu
89 /715 08 26.