ZGOK
ZGOK

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko: ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Miejsce pracy: Olsztyn

Zakres obowiązków:

 • Sporządzanie dokumentów księgowych wewnętrznych i opracowywanie dokumentów księgowych zewnętrznych ,
 • Dekretowanie i wprowadzanie do ewidencji dokumentów księgowych obejmujących: transakcje finansowe, operacje gospodarcze wewnętrzne, w tym ewidencja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń;
 • Przeprowadzanie okresowej analizy zapisów na kontach księgowych, w szczególności przed dniem bilansowym;
 • Sporządzanie miesięcznych raportów finansowych, w tym ustalanie wyniku finansowego, na potrzeby Spółki i instytucji zewnętrznych;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji rozliczeniowych w zakresie podatków bezpośrednich,
  w szczególności; dochodowego od osób prawnych (CIT), rolnego i leśnego (DR,DL), od nieruchomości (DN), od środków transportowych (DT);
 • Sporządzanie i składanie sprawozdań finansowych GUS;
 • Prowadzenie ewidencji oraz bieżące rejestrowanie zmian stanu majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • Sporządzanie planu amortyzacji składników majątku trwałego, okresowa weryfikacja stawek amortyzacyjnych;
 • Opracowywanie projektów polityki rachunkowości, obejmujących w szczególności: aktualizację planu kont, instrukcje obiegu dokumentów księgowych;
 • Zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
 • Współpraca przy przygotowaniu planu finansowego, wieloletniego planu inwestycyjnego.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość tematyki z zakresu kadr i płac
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego i zasad rachunkowości
 • umiejętność obsługi programu RAKS SQL
 • biegłość w obsłudze pakietu MS Office
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie w wykonane obowiązki
 • sumienność, rzetelność i bardzo dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • możliwość szkolenia zawodowego.

 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli wraz z podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez ZGOK Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.922.)”

Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Pani /Panu prawo wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych. Jednocześnie informujemy, że bez powyższego oświadczenia Pani/Pana kandydatura nie będzie rozpatrywana.

Zainteresowanych informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Wszystkim zainteresowanym zapewniamy całkowitą dyskrecję.