ZGOK
ZGOK

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko

Z racji trwającej procedury ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji w Trelkowie gm. Szczytno, termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę planowany jest na początek października br.