ZGOK
ZGOK

Wykonawca uzyskał prawomocne pozwolenie

Wykonawca uzyskał prawomocne pozwolenia na budowę dla stacji przeładunkowej wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych dla inwestycji w Polskiej Wsi gm. Mrągowo. Z końcem miesiąca września wykonawca rozpoczął prace budowlane.