ZGOK
ZGOK

Wykonawca przedłożył dokumentacje projektową

Wykonawca przedłożył Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu celem akceptacji dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże budowlano-sanitarne oraz branżę technologiczną. Wcześniej przedkładane koncepcje była warunkowo akceptowane z wskazaniem uwag, jakie winny być uwzględnione w dokumentacji projektowej.