ZGOK
ZGOK

KOMUNIKAT ZARZĄDU SPÓŁKI ZGOK

Komunikat

Zarząd Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie informuje, że otrzymał od Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska protokół kontroli nr WIOS-Olszt 130/2018 sporządzony w związku z pożarem odpadów wielkogabarytowych na placu magazynowym w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie w dniu 24 maja 2018 r.

Niezwłocznie po otrzymaniu protokołu przekazujemy informację, że inspektorzy WIOŚ po przeprowadzeniu kontroli nie stwierdzili naruszeń oraz nie zastosowali sankcji wobec Spółki ZGOK. Trwają badania laboratoryjne pobranych próbek.

Zarząd Spółki ZGOK przeprasza mieszkańców Olsztyna za chwile niepokoju zaistniałe podczas pożaru 24 maja 2018 r. i zapewnia, że powołał komisję do wyjaśnienia przyczyn zdarzenia, która ma także wypracować zalecenia i rekomendacje zmierzające do zminimalizowania ryzyka wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Spółka ZGOK dziękuje również wszystkim służbom zaangażowanym w akcję ratunkową 24 maja 2018 r. Szczególne podziękowania składamy funkcjonariuszom Straży Pożarnej za sprawnie przeprowadzoną akcję.