ZGOK
ZGOK

Trwa procedura uzyskania pozwolenia

Trwa procedura mająca na celu uzyskanie pozwolenia na budowę dla stacji przeładunkowej w Trelkowie gm. Szczytno. Planowana data uzyskania pozwolenia, przy braku protestów, to luty br.