ZGOK
ZGOK

Podsumowanie prac do października 2014

Wykonawca uzyskał prawomocne pozwolenia na budowę dla stacji przeładunkowej wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych dla inwestycji w Medynach gm. Lidzbark Warmiński. Z końcem miesiąca września wykonawca rozpoczął prace budowlane.