ZGOK
ZGOK

Firma NOW-EKO

Firma NOW-EKO przygotowuje dokumentację projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla drogi dojazdowej do stacji przeładunkowej w miejscowości Polska Wieś gm. Mrągowo. Wykonawca przedłożył koncepcję, która została zaakceptowana przez Spółkę.