ZGOK

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie jest samorządową spółką prawa handlowego. Właścicielami Spółki jest 37 samorządów z centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Obszar obejmuje 37 gmin Wspólników wchodzących w skład 8 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego:

Powiat Miasto Olsztyn, powiat bartoszycki, powiat lidzbarski, powiat mrągowski, powiat olsztyński, powiat piski, powiat szczycieński, powiat kętrzyński

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Centralnego województwa warmińsko-mazurskiego. Cały strumień wytwarzanych przez mieszkańców Regionu Centralnego odpadów komunalnych zmieszanych powinien trafić do instalacji Spółki zapewniając pełne wykorzystanie zdolności przerobowych zakładu.  Spółka odbiera od Gmin i zagospodarowuje odpady komunalne dostarczane przez podmioty transportujące odpady, działające z upoważnienia poszczególnych samorządów.

Dodatkowo, z tytułu zawartej pomiędzy Spółką a Wspólnikami w 2012 roku Umowy Wykonawczej, do zakładu kierowane są odpady komunalne selektywnie zbierane z terenu 32 Gmin, które z własnej inicjatywy podjęły takie zobowiązania. Działalność Spółki prowadzona jest w czterech lokalizacjach:

w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie

w Stacji Przeładunkowej w Medynach (gm. Lidzbark Warmiński)

w Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi (gm. Mrągowo)

w Stacji Przeładunkowej w Trelkowie (gm. Szczytno)