CENNIK

Aktualny cennik za przyjmowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych wprowadzony uchwałą nr XIX/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 19 października 2017r.