CENNIK

Aktualny cennik za przyjmowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych wprowadzony uchwałą nr XXXIV/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 31 grudnia 2018r.