PRACA

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA W DZIALE FINANSOWO KSIĘGOWYM

Zakres obowiązków:

 1. Kontrola formalno -rachunkowa zewnętrznych dokumentów księgowych,
 2. Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów oraz archiwizacja dokumentów finansowo- księgowych,
 3. Dekretowanie i wprowadzanie do ewidencji dokumentów księgowych- transakcji finansowych, rozliczeń międzyokresowych, rozliczeń pracowniczych, pozostałych operacji wewnętrznych,
 4. Wprowadzanie płatności do systemu bankowego,
 5. Sporządzanie deklaracji CIT, podatku od nieruchomości oraz innych deklaracji podatkowych wymaganych przepisami prawa,
 6. Bieżąca sprawozdawczość finansowa GUS
 7. Aktywy udział w zamykaniu okresów sprawozdawczych
 8. Sporządzanie miesięcznych raportów finansowych, w tym ustalanie wyniku finansowego, na potrzeby Spółki i instytucji zewnętrznych.
 9. Analiza bieżących kosztów Spółki pod kątem ich optymalizacji,
 10. Aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 11. Aktywny udział w tworzeniu planu finansowo- rzeczowego na kolejny rok obrotowy,

Poszukiwane kompetencje:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • min. 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w spółce prawa handlowego
 • znajomość tematyki zakresu kadr i płac oraz rozliczania projektów UE będzie dodatkowym atutem
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego i zasad rachunkowości
 • umiejętność obsługi programu RAKS SQL
 • biegłość w obsłudze pakietu MS Office, w szczególności arkusza kalkulacyjnego
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie w wykonane obowiązki
 • sumienność, rzetelność i bardzo dobra organizacja pracy

MECHANIK/ELEKTRYK

Miejsce pracy: Olsztyn

Zakres obowiązków:
Organizacja działań niezbędnych do utrzymania prawidłowości i ciągłości pracy w zakresie prawidłowego funkcjonowania instalacji do przetwarzania odpadów w tym m.in.:
• zapewnienie sprawności maszyn i urządzeń elektrycznych i mechanicznych
• nadzór nad systemami automatyki przemysłowej
• nadzór nad techniczną sprawnością systemu SCADA
• wykonywanie pomiarów, przeglądów, napraw, regulacji i konserwacji urządzeń

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia min. średniego kierunkowego,
• min. rocznego doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku,
• dobrej organizacji pracy własnej,
• rzetelności i terminowości w wykonywaniu zadań,
• elastyczności i adaptacji w sytuacji zmian,
• sumienności i dokładności,
• umiejętności myślenia analitycznego i twórczego rozwiązywania problemów technicznych,
• znajomości procedur i przepisów bhp i ppoż.,
• czynnego prawa jazdy kat. B;
• dyspozycyjności – praca w systemie III zmianowym;
• posiadania uprawnień SEP G1 E/D.

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• możliwość rozwoju zawodowego.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, jako administrator danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prztwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych praz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – informuje Pana/ Panią, iż:
• podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie,
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
• podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 221 Kodeksu Pracy;
• dane osobowe będą przechowywane na potrzeby przyszłych rekrutacji, jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy od ich otrzymania;
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych”

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

OPERATOR ŁADOWARKI, (teleskopowej)

Z uprawnieniami I WJO i z doświadczeniem na podobnym stanowisku

OPERATOR MASZYN

Podstawowa wiedza z zakresu mechaniki, najchętniej z wykształceniem mechanicznym, doświadczenie na podobnym stanowisku

SORTOWACZ

Szczegóły – kontakt: Wiesława Michalska, tel. 89 555 20 25, e-mail: w.michalska@zgok.olsztyn.pl