PRACA

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Operator maszyn

Sortowacz

Miejsce pracy: Olsztyn

 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, jako administrator danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prztwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych praz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – informuje Pana/ Panią, iż:
• podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie,
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ic sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
• podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 221 Kodeksu Pracy;
• dane osobowe będą przechowywane na potrzeby przyszłych rekrutacji, jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy od ich otrzymania;
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych”

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Szczegóły – kontakt: Katarzyna Duraj, tel. 89 555 20 25 – 605 133 993,  e-mail: k.duraj@zgok.olsztyn.pl