Rozruch linii do odpylania – film

We wtorek 7 maja w należącym do ZGOK-u Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie odbył się rozruch technologiczny, regulacyjny linii do oddzielania frakcji drobnej odpadów po procesie biosuszenia. Linia ta ma pomóc zmniejszyć problem zapylenia w zakładzie, a także przyczynić się do zwiększenia kaloryczności RDF produkowanego z odpadów. Zakup urządzeń niezbędnych do realizacji projektu ,,odpylania” został dofinansowany ze środków europejskich z programu RPO Warmia i Mazury.