Projekt ZGOK z dofinansowaniem

Projekt Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie” trafił na listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.05.01.00-IŻ.00-28-002/19. Dofinansowanie ze środków... Read more

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie nawiąże współpracę z fundacją, która w ramach swoich zadań statutowych zajmie się dowożeniem uczniów olsztyńskich szkół na zajęcia edukacyjne do... Read more